Obchodní podmínky

Registrací do online kurzu Webinar Ninja potvrzuje uživatel i poskytovatel kurzu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem kurzu Webinar Ninja je:

OLYMPIC s.r.o.
Brozany 136
Staré Hradiště
533 52
IČ: 27480381
DIČ: CZ27480381

další informace naleznete v kontaktech.

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a uživatelem na straně druhé. Uživatelem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila vstup do kurzu Webinar Ninja.

1. Obecné podmínky
1.1 Online kurzu Webinar Ninja provozuje společnost OLYMPIC s.r.o., dále jen Kurz.
1.2 Zájemce, který si zakoupí vstup do Kurzu se nazývá uživatel.
1.3 Objednávka Kurzu je závazná. Ihned po objednání bude uživateli vystavena zálohová faktura se splatností 14 dní. Po jejím uhrazení bude uživateli vystaven daňový doklad a zaslány přístupové údaje do členské sekce kurzu.

2. Práva a povinnosti uživatele
2.1 Uživatel může požádat o ukončení platnosti svého členství v Kurzu kdykoliv během jeho platnosti. Pokud tak učiní, bude přihlášení do jeho systému znemožněno a ztrácí tím také nárok na veškeré bonusy a výhody spojené s členstvím v kurzu.
2.2 Uživatel si nesmí objednat Kurz přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, tak nemá nárok na vzniklou provizi.
2.3 Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje ke Kurzu před zneužitím třetí stranou

3. Práva a povinnosti Poskytovatele
3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel uživatele upozornit.

4. Ceny
4.1 Cena online kurzu Webinar Ninja je od 3.990 Kč bez DPH (varianta VIP 19.990 Kč bez DPH). V rámci této ceny obdrží uživatel právo na vstup do online kurzu.
4.2 Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
4.3 Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

5. Garance vrácení peněz

5.1 Uživatel má právo do 30 dnů od objednání požádat o zrušení svého členství a vrácení peněz. Jeho žádost bude posouzena a pokud uživatel učinil všechny kroky, které se v kurzu naučil a přesto nedosáhl kýženého výsledku, bude mu jeho vstupní poplatek vrácen a zrušeny všechny bonusy.

5.2 K posouzení žádosti o vrácení peněz je potřeba zaslat:

  • Prezentaci k webináři, která obsahuje alespoň 30 slajdů
  • Tři e-maily, které byly zaslány účastníkům před webinářem
  • Screenshot příspěvků na sociálních sítích, které byly pužity pro získání návštěvníků
  • Odkaz na registrační stránku webináře
  • Odkaz na záznam webináře

Své žádosti o posouzení zasílejte na info@mariorozensky.cz

5.3 Garance se nevztahuje na variantu kurzu Webinar Ninja VIP. Předmětem garance je pouze on-line kurz samotný.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
6.2 Uživatelé, kteří si objednali kurz Webinar Ninja souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci kurzu Webinar Ninja a dalších produktů  Poskytovatele.

V Praze 1. 11. 2016, verze 1.0